Skräbböle skola är en skola i rörelse där vi satsar på att öka elevernas fysiska aktivitet och välmående

På torsdagar har vi en gemensam konditionstimme för hela skolan. Aktiviteterna har planerats utgående från elevernas önskemål. Vi erbjuder i regel fyra olika aktiviteter som eleverna kan välja mellan. Målsättningen är att alla elever skall vara aktiva på ett konditionsbefrämjande sätt under hela lektionen, uppleva rörelseglädje och gemenskap över klassgränserna. Vi erbjuder i  perioder på sex veckor olika aktiviteter som lämpar sig för årstiden.

På torsdagarna har vi även tider i simbassängen och Pif-centret. Simtiderna erbjuds huvudsakligen för åk 1-2. Tiden i Pif-center används turvis av alla tre periferiskolor i Pargas. Samtliga klasser erbjuds minst två turer per läsår.

Vi rör oss ofta med cykel till olika aktiviteter på Malmen. För elever som är beroende av skolskjuts finns lånecyklar i skolan.