rektor                   Jonas Wallin                

vicerektor             Susanna Lehtinen            


Lärare

klasslärare  1        Cecilia Grönvik

klasslärare 2A       Tuula Ruokola-Randström

klasslärare 2B       Jessica Fagerlund

klasslärare 3         Heidi Skaag-Isaksson

klasslärare 4         Markus Ranta-aho

klasslärare 5         Tommy Holm

klasslärare 6         Susanna Lehtinen

speciallärare         Jonna Frankenhaeuser

lektor i språk        Annika Johansson-Rosenlund

resurslärare          Johanna Nygård


Assistenter


assistent                Merethe Eriksson

assistent                Timo Ranta-aho


e-post lärare och assistenter: fornamn.efternamn@edu.pargas.fi


Föräldrakontakt: Wilma


Övrig personal

skolkurator             Mikaela Dahlbacka
skolhälsovårdare   Hedda Mattsson
skolpsykolog           Nina Forstén-Lindman

e-post övrig personal: fornamn.efternamn@pargas.fi

fastighetsskötare Niklas Engman

matutdelare/städare  Anne Lehtonen